WCF Stichting
WCF Stichting logo
sinds 1985
Het bestuur

Op grond van de statuten bestaat het bestuur uit ten minste zes personen, te weten:

 1. de directeur van het Fries Museum te Leeuwarden
 2. een bestuurslid van de Museumfederatie Fryslân
 3. de museumconsulent van Friesland
 4. een financieel deskundige
 5. een representant van de familie Wassenbergh voor zover geparenteerd aan de erflater
 6. een bestuurszetel kan worden bezet door een persoon die geacht wordt de belangen van de gemeente Harlingen naar behoren te kunnen wegen
 7. overigens leden op persoonlijke titel.
 8.  

  Bestuursleden ontvangen vergoeding van reiskosten. De penningmeester en de secretaris ontvangen daarnaast een kostenvergoeding ter hoogte van de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

  Momenteel bestaat het bestuur uit:

  1. Mw. Drs. X.Y. Wassenbergh (zie hierboven, 5), voorzitter

  2. Dhr. Mr. A.J. Algra (idem 7), secretaris

  3. Dhr J. van der Heide (idem 7, met 4 als recente ervaring), penningmeester

  4. Dhr. Drs. H.P. ter Avest (idem 6), lid

  5. Mw. M.K. Pragt (idem 3), lid

  6. Dhr. K. Callens (idem 1), lid

  7. Dhr. A. Warmenhoven (idem 2)

 De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting vergadert in de regel drie keer per jaar, meestal in maart/april, juli/augustus en november/december.