WCF Stichting
WCF Stichting logo
sinds 1985
Collectie
De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting beheert vanaf het begin van haar ontstaan een collectie kunst en (hoofdzakelijk) antiek.
Deze zijn afkomstig uit de privé collectie van het echtpaar Wassenbergh-Clarijs en in beperkte mate ook van het echtpaar Fontein-Wassenbergh.
Uit deze collecties is door het stichtingsbestuur een deel in bruikleen gegeven aan musea in Friesland (stukken die relevant zijn voor de verzamelgebieden van de desbetreffende musea); een ander deel is verkocht ten behoeve van het stichtingskapitaal.
Enkele stukken zijn in de loop der jaren door het bestuur van de stichting aangekocht ten behoeve van de collecties van musea in Friesland.